pH Parameters

Value Date
Tue Apr 2, 2019 00:47 7.9 pH
Fri Feb 8, 2019 12:50 8.0 pH
Mon Feb 4, 2019 11:07 8.2 pH
Sun Feb 3, 2019 14:24 8.2 pH
Sat Feb 2, 2019 14:24 8.2 pH
Fri Feb 1, 2019 14:24 8.2 pH
Thu Jan 31, 2019 14:24 8.2 pH
Wed Jan 30, 2019 14:24 8.2 pH
Tue Jan 29, 2019 14:24 8.2 pH
Mon Jan 28, 2019 14:24 8.2 pH
Mon Jan 28, 2019 14:24 8.2 pH
Sun Jan 27, 2019 14:24 8.2 pH
Sat Jan 26, 2019 14:55 8.2 pH
Sat Jan 26, 2019 14:24 8.2 pH
Fri Jan 25, 2019 14:24 8.2 pH
Thu Jan 24, 2019 14:24 8.2 pH
Wed Jan 23, 2019 14:24 8.2 pH
Tue Jan 22, 2019 14:24 8.2 pH
Sat Jan 19, 2019 21:13 8.0 pH
Sat Jan 19, 2019 11:30 8.0 pH
Thu Jan 17, 2019 06:38 8.0 pH
Wed Jan 16, 2019 06:44 8.0 pH
Tue Jan 15, 2019 06:44 8.0 pH
Mon Jan 14, 2019 06:44 8.0 pH
Sun Jan 13, 2019 06:44 8.0 pH
Sat Jan 12, 2019 06:44 8.0 pH
Fri Jan 11, 2019 06:44 8.0 pH
Sat Jan 5, 2019 12:06 8.0 pH
Fri Jan 4, 2019 13:27 8.0 pH
Thu Jan 3, 2019 11:10 8.1 pH
Tue Jan 1, 2019 15:03 7.6 pH
Sun Dec 30, 2018 12:11 8.0 pH
Sat Dec 29, 2018 12:44 8.2 pH
Fri Dec 28, 2018 10:32 8.0 pH
Thu Dec 27, 2018 12:34 8.0 pH
Wed Dec 26, 2018 11:59 8.0 pH
Tue Dec 25, 2018 13:54 8.0 pH
Mon Dec 24, 2018 11:59 8.0 pH
Sat Dec 22, 2018 11:23 8.0 pH
Fri Dec 21, 2018 10:22 8.0 pH
Thu Dec 20, 2018 11:18 8.0 pH
Wed Dec 19, 2018 23:00 8.2 pH
Tue Dec 18, 2018 22:55 8.2 pH
Mon Dec 17, 2018 22:55 8.2 pH
Sun Dec 16, 2018 12:03 8.0 pH
Sat Dec 15, 2018 14:52 8.0 pH
Fri Dec 14, 2018 11:23 8.0 pH
Thu Dec 13, 2018 11:29 8.0 pH
Wed Dec 12, 2018 17:39 8.2 pH
Wed Dec 12, 2018 17:13 8.2 pH
Mon Dec 10, 2018 12:35 8.0 pH
Sun Dec 9, 2018 12:39 8.2 pH
Fri Dec 7, 2018 12:25 8.2 pH
Wed Dec 5, 2018 11:28 8.0 pH
Tue Dec 4, 2018 11:28 8.0 pH
Mon Dec 3, 2018 12:49 8.0 pH
Sun Dec 2, 2018 12:33 8.2 pH
Sat Dec 1, 2018 14:55 8.2 pH
Fri Nov 30, 2018 20:42 8.2 pH
Thu Nov 29, 2018 14:38 8.2 pH
Wed Nov 28, 2018 14:38 8.2 pH
Sun Nov 25, 2018 12:50 8.2 pH
Fri Nov 23, 2018 12:18 8.2 pH
Fri Nov 23, 2018 12:18 8.2 pH
Fri Nov 23, 2018 12:18 8.2 pH
Wed Nov 21, 2018 11:37 8.2 pH
Tue Nov 20, 2018 11:11 8.2 pH
Tue Nov 20, 2018 11:11 8.2 pH
Mon Nov 19, 2018 16:22 8.2 pH
Sun Nov 18, 2018 16:22 8.2 pH
Sat Nov 17, 2018 17:19 8.2 pH
Fri Nov 16, 2018 16:22 8.2 pH
Thu Nov 15, 2018 11:40 8.2 pH
Wed Nov 14, 2018 13:32 8.2 pH
Tue Nov 13, 2018 18:22 8.2 pH
Mon Nov 12, 2018 10:36 7.8 pH
Sun Nov 11, 2018 12:25 8.2 pH
Sun Nov 11, 2018 11:16 8.2 pH
Sat Nov 10, 2018 11:16 8.15 pH
Fri Nov 9, 2018 22:16 8.2 pH
Fri Nov 9, 2018 20:40 8.15 pH
Wed Nov 7, 2018 11:07 8.15 pH
Wed Nov 7, 2018 11:07 8.15 pH
Wed Nov 7, 2018 11:07 8.15 pH
Tue Nov 6, 2018 11:07 8.15 pH
Mon Nov 5, 2018 11:07 8.15 pH
Sun Nov 4, 2018 11:57 8.15 pH
Sun Nov 4, 2018 11:07 8.15 pH
Sun Nov 4, 2018 11:07 8.15 pH
Sat Nov 3, 2018 11:08 8.15 pH
Sat Nov 3, 2018 11:07 8.15 pH
Fri Nov 2, 2018 09:53 8.15 pH
Sat Oct 27, 2018 19:02 8.15 pH
Wed Oct 24, 2018 12:37 8.15 pH
Tue Oct 23, 2018 13:56 8.15 pH
Tue Oct 23, 2018 09:14 8.15 pH
Sun Oct 21, 2018 15:56 8.15 pH
Sat Oct 20, 2018 13:48 8.15 pH
Fri Oct 19, 2018 11:37 8.15 pH
Wed Oct 17, 2018 11:47 8.15 pH
Mon Oct 15, 2018 11:22 8.15 pH
Sun Oct 14, 2018 13:39 8.15 pH
Sat Oct 13, 2018 13:13 8.3 pH
Fri Oct 12, 2018 11:40 8.15 pH
Fri Oct 12, 2018 11:40 8.15 pH
Fri Oct 12, 2018 11:40 8.15 pH
Thu Oct 11, 2018 11:47 8.0 pH
Wed Oct 10, 2018 11:09 8.15 pH
Tue Oct 9, 2018 14:28 8.15 pH
Mon Oct 8, 2018 23:11 8.15 pH
Sun Oct 7, 2018 20:01 8.15 pH
Fri Oct 5, 2018 12:19 8.0 pH
Fri Oct 5, 2018 10:32 8.15 pH
Wed Oct 3, 2018 10:48 8.0 pH
Tue Oct 2, 2018 21:43 8.15 pH
Mon Oct 1, 2018 13:10 8.15 pH
Sun Sep 30, 2018 12:32 8.0 pH
Fri Sep 28, 2018 20:16 8.15 pH
Import