11 Fish

Blue Tang Paracanthurus hepatus
3 Blue/Green Reef Chromis Chromis viridis
Clarkii Clownfish Amphiprion clarkii
Flame Angelfish Centropyge loriculus
2 Kaudern's Cardinal Pterapogon kauderni
Purple Dottyback Pseudochromis porphyreus
Sailfin Tang Desjardini Zebrasoma desjardini
Yellow Tang Zebrasoma flavescens