10 Fish

Blue Hippo Tang Paracanthurus hepatus
Cleaner Wrasse Labroides dimidiatus
Leopard Wrasse Macropharyngodon meleagris
Powder Brown Tang Acanthurus japonicus
Queen Angelfish Holacanthus ciliaris
Red Coris Wrasse Coris gaimard
Salfin Tang Zebrasoma veliferum
Southern Puffer Fish Sphoeroides nephelus
Virgate Rabbitfish Siganus virgatus