3 Fish

Black Molly Poecilia latipinna
Dalmatian Molly Poecilia latipinna var
Gold Dust Molly Poecilia sphenops var

1 Plant

Amazon Sword Echinodorus amazonicus