Goniopora Thumbnail
  • 1
  • 0
  • Goniopora / Goniopora sp.
ventino 7 months