18 Fish

Betta Betta splendens
Bolivian Ram Microgeophagus altispinosa
Bolivian Ram Microgeophagus altispinosa
3 Cardinal Tetra Paracheirodon axelrodi
5 Neon Tetra Paracheirodon Innesi
2 Otocinclus Catfish Otocinclus sp.
4 Peppered Corydoras Corydoras Paleatus