Xenia sp. @Okinawa Thumbnail
  • 2
  • 0
  • Xenia sp. @Okinawa / Xenia sp
In my aquarium, various fish tend to gather around this coral.
rua3 7 months
ytateno 7 months