February 2020
Wed
19
Dosed 0.5 tsp of Kalkwasser (Kent Marine)
Dosed 2 tsp of SeaChem Calcium
Tue
18
Dosed 1 tsp of SeaChem Calcium
Dosed 8 g of Red Sea (Alk)
Mon
17
Dosed 0.5 tsp of Kalkwasser (Kent Marine)
Sat
15
Dosed 15 ml of Red Sea Foundation (Mg)
Wed
12
Dosed 8 g of Red Sea (Alk)
Tue
11
Dosed 8 g of Red Sea (Alk)
Sun
9
Dosed 8 g of Red Sea (Alk)
Dosed 2 tsp of SeaChem Calcium