April 2020
Wed
8
Dosed 30 ml of SeaChem Reef Plus
SK
Dosed 30 ml of SeaChem Iodide
SK
Dosed 30 ml of SeaChem Strontium
SK
Dosed 100 ml of SeaChem Carbonate
SK
January 2020
Tue
28
Dosed 75 ml of SeaChem Iodide
SK
Dosed 75 ml of SeaChem Strontium
SK
Dosed 75 ml of SeaChem Reef Plus
SK
September 2016
Wed
7
Dosed 250 ml of PhosBond